AIR PANNONIA D.O.O

Ulica Jablanova 21
31000 Osijek
OIB: 82047274303

Matični broj: 2113007
Direktorica: Jasna Vlašić
Banka: ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D
IBAN: HR7124020061101006271
SWIFT: ESBCHR22

VIP, POSLOVNI LETOVI I PRIJEVOZ ORGANA

OPERATIVNI CENTAR I PRODAJA

mob: +385 91 3506 580
e-mail: operations@air-pannonia.hr

Menadžer prodaje i marketinga

Zrinka Vlašić, mob: +385 98 182 9163

e-mail: operations@air-pannonia.hr
e-mail: zrinka.vlasic@air-pannonia.hr

DIREKTOR LETAČKIH OPERACIJA

Cpt. Krešimir Vlašić, mob: +385 99 351 8670
e-mail: kresimir.vlasic@air-pannonia.hr

VODITELJ SEKTORA TRENINGA

Cpt. TRI/TRE Davor Šimek, mob: +385 91 2380 390
e-mail: davor.simek@air-pannonia.hr

ODJEL PLOVIDBENOSTI

Domagoj Alerić, mob: +385 91 2010 965
e-mail: domagoj.aleric@air-pannonia.hr

ODJEL NADGLEDANJA
USKLAĐENOSTI I SIGURNOSTI

Igor Mamić, mob: +385 99 265 89 15
e-mail: igor.mamic@air-pannonia.hr

SERVIS ZRAKOPLOVA:
https://pannonia-aero-technics.hr/
Domagoj Vlašić, mobile: +385 98 506 588
e-mail: info@pannonia-aero-technics.hr

OBUKA LETAČKOG OSOBLJA

PANNONIA PILOT SCHOOL

SJEDIŠTE

Krešimir Vlašić, mob: +385 99 351 8670
e-mail: kresimir.vlasic@air-pannonia.hr

TEST ENGLESKE SPOSOBNOSTI

Zrinka Vlašić, mob: +385 98 18 29 163
e-mail: zrinka.vlasic@air-pannonia.hr