Test uzorak

Testni uzorak je zapakiran u .ZIP arhivu, nakon preuzimanja raspakirajte i pregledajte testni uzorak.

Upute za kandidate

Prije samog testiranja kandidat ima priliku upoznati se s testom.

Postoje dvije mogućnosti:

Kandidat se može sam informirati o testu i testnom uzorku kako bi se pripremio za polaganje samog testa. Na internet stranici https://www.air-pannonia.hr pod ICAO english proficiency potencijalni kandidati za polaganje testa mogu pronaći testne uzorke s rješenjima, te popuniti OBRAZAC ZA PRIJAVU i na taj način podnijeti zahtjev za testiranje.

Druga je mogućnost direktan dolazak u Pannonia Pilot School centar za testiranje jezične izvrsnosti gdje kandidat može popuniti OBRAZAC ZA PRIJAVU I REZULTATE OCJENJIVANJA i to nakon sljedeće procedure:

Test Administrator će kandidatu kroz primjere koji se nalaze na kompjuterima u sobi za odmaranje studenata pokazati izgled testa. Nakon isprobavanja testnog uzorka kandidat će moći poslušati snimku svog govora tijekom testnog uzorka. Ukoliko kandidat odluči pristupiti testu, Test Administrator će ga informirati o pravilima, te mu dati upute o polaganju testa. Nakon što je kandidat ispunio Obrazac za prijavu i rezultate ocjenjivanja, Test Administrator će pripremiti i provjeriti kompjuter na kojem će se održavati test, te odabrati test koji će kandidat polagati. Prije početka testiranja Test Administrator će u registratoru pod nazivom FILES, ARCHIVE and PASSED EXAM FILE provjeriti je li taj kandidat već polagao test u Pannonia Pilot School centru za testiranje jezične izvrsnosti. Prije samog početka testiranja nadzornik testa (invigilator) će fotografirati kandidata.

Što se tiče strukture testa, Test Administrator će kandidatu objasniti da se test koji se provodi na računalu sastoji od prvog dijela koji se ne ocjenjuje i u kojem kandidat daje nekoliko osnovnih podataka o sebi vezano uz svoje ime, nacionalnost i operativno iskustvo, te od drugog dijela koji se ocjenjuje. Nakon toga, Test Administrator pokreće test, a nadzornik software za snimanje. I Test Administrator i nadglednik testa su prisutni u prostoriji za vrijeme testiranja.

Test se odvija pod direktnim nadzorom nadzornika i Test Administratora. Kandidat je suočen s kompjuterskim programom i odgovara usmeno kada se to zahtjeva od njega. Tijekom testiranja na računalu, koje traje otprilike 45 minuta, kandidat se služi mišem, slušalicama s mikrofonom, te olovkom i papirom koje će dobiti kada pristupi mjestu testiranja. Cijeli proces testiranja, tj. usmeni odgovori kandidata snimaju se na tvrdi disk računala za testiranje. Budući da je Test Administrator upoznat sa strukturom testa, on može kandidatu pružiti tehničku pomoć vezanu uz test. Kandidat u prostoriju za testiranje ne smije unositi vlastita sredstva za pisanje, papire, hranu i piće, tehničke uređaje i pomagala, niti bilo koje druge stvari koje bi mogle ometati polaganje testa.

Nakon što kandidat završi prvi dio testa koji se provodi na računalu, u prostoriju ulazi ocjenjivač koji će s kandidatom provesti usmeni intervju u trajanju od 10-15 minuta koji uključuje i upotrebu dvije slike. Cijeli se intervju nastavno snima na već postojeću snimku prvog dijela testa.

Nakon završetka testa, Test Administrator će kandidata obavijestiti o datumu kada može očekivati rezultate testiranja i o roku za žalbu.

Nakon završetka testa Test Administrator će audio zapis testa zajedno s Izvještajem o kandidatovoj jezičnoj izvrsnosti, te njegovim registracijskim kodom i brojem testa poslati na e-mail adresu ocjenjivača, te isti obrazac primiti natrag popunjen od strane ocjenjivača.

U slučaju različitih rezultata ocjenjivača, Test Administrator će sav gore naveden materijal poslati trećem ocjenjivaču na procjenu. Ako su rezultati ocjenjivanja isti, Test Administrator će popuniti obrazac prijave i rezultata ocjenjivanja, te isti pohraniti u mapi kandidata.
U slučaju prolaznog rezultata (stupanj 4 ili više), Test Administrator kandidatu izdaje certifikat, a kopiju certifikata šalje u CCAA.
Ukoliko kandidat tijekom testiranja odluči prekinuti s testom ili ne poštuje pravila i upute o testiranju, Test Administrator će odmah zaustaviti test. Takav postupak smatrat će se padom, te će se kao takav i zabilježiti, te zajedno s obrascem za prijavu i rezultat ocjenjivanja i audio zapisom testa pohraniti u mapi „Failures“.

Svaki kandidat prijavu za polaganje testa vrši u Testnom centru gdje će i pristupiti testu. Prijavnica s podacima predaje se Test Administratoru kojeg je imenovala PANNONIA PILOT SCHOOL.
Svaki kandidat mora biti upoznat sa zahtjevom za ponovnu evaluaciju jezične izvrsnosti. Intervali provjere jezične izvrsnosti prema Appendix-u 1 JAR-FCL 1.010, odlomak 3 ne bi trebali prelaziti:

a) 3 godine u slučaju da je stečeni stupanj jezične izvrsnosti tzv. Operacijski stupanj (stupanj 4) prema ICAO standardima; ili
b) 6 godina u slučaju da je stečeni stupanj jezične izvrsnosti tzv. Prošireni stupanj (stupanj 5) prema ICAO standardima; ili
c) doživotno u slučaju da je stečeni stupanj jezične izvrsnosti tzv. Ekspert stupanj (stupanj 6) prema ICAO standardima.

PANNONIA PILOT SCHOOL svojim klijentima i partnerima nudi usluge stjecanja stupnja jezične izvrsnosti za zrakoplovni engleski. Te usluge posebice se odnose na potvrdu da kandidat ima kvalifikacije za ICAO stupanj 4 ili viši, što je minimalan standard za upravljanje zrakoplovom na međunarodnim rutama.

Check lista za kandidate

Ovo je test jezične izvrsnosti za zrakoplovni engleski.

Sastoji se od nekoliko dijelova i jednom kada započne traje u kontinuitetu.

Prvi dio testiranja provodi se na računalu, a drugi dio u obliku face-to-face intervjua koji vodi ocjenjivač.

Prije pristupanja testu, imate priliku isprobati test, te ukoliko se odlučite polagati test, morate ispuniti obrazac za prijavu i rezultate ocjenjivanja.

Prvi dio testa na računalu provodi se uz pomoć slušalica, mikrofona i miša.

Kada se odlučite da ste spremni započeti testiranje, nadzornik će pripremiti računalo i program. Zatim će Test Administrator pokrenuti test i jedanput kada je test pokrenut, pojavit će se tri ikone na zaslonu: Listen (slušaj), Take notes (bilježi) i Speak (govori). Kada zasvijetli ikona Listen, trebate slušati glas koji čujete preko slušalica. Kada zasvijetli ikona Take notes, test program Vam savjetuje da bilježite podatke koje ćete trebati ponoviti kada program to od Vas zatraži. Kada zasvijetli ikona Speak, trebate odgovoriti na pitanje ili ponoviti prijenos, ali tek nakon što sat za odbrojavanje, koji se nalazi u gornjem desnom kutu, započne odbrojavanje.

Nakon svakog završenog dijela testa, Test Administrator će pokrenuti sljedeći dio.

Po završetku testiranja na računalu, na mjesto testiranja doći će ocjenjivač koji će s Vama provesti intervju koji će se također snimati za kasnije ocjenjivanje.

Intervju se provodi lice u lice i traje otprilike 10-15 minuta. Tijekom intervjua od Vas će se zahtijevati komunikacija koju ocjenjivač potiče svojim pitanjima i potpitanjima.

Intervju je podijeljen na tri dijela prema vrsti pitanja.

U prvom dijelu ocjenjivač će Vam postaviti osobno pitanje vezano uz Vaše obrazovanje, radno mjesto, iskustvo, motivaciju itd.

U drugom dijelu trebate odgovoriti na pitanje, te razgovarati o temi vezanoj uz Vaš posao, posebice o nerutinskim situacijama kao što su emergency situacije, loši vremenski uvjeti, sigurnost u zrakoplovstvu, itd.

Na kraju, u trećem dijelu intervjua, ocjenjivač će Vam pokazati jednu sliku koja prikazuje uobičajenu situaciju u zrakoplovstvu, te jednu koja prikazuje emergency ili safety sitauciju. Pri tome ćete trebati opisati što vidite na slici ili odgovoriti na po jedno pitanje vezano uz situaciju na svakoj slici.

Imajte na umu da je iznimno važno održati tečnost govora tijekom intervjua, te ne previše oklijevati i zastajkivati prilikom odgovaranja na pitanja, budući da bi se šutnja mogla krivo protumačiti kao nedostatak razumijevanja ili sposobnosti da se izrazite na engleskom jeziku.

Soba za studente (Student Room) u Centru je soba za čekanje, soba za isprobavanje testnih uzoraka kao i prostor u kojem možete pročitati upute za polaganje ispita.

Prostorija za provođenje testa je Exam Room. U navedenu prostoriju zabranjeno je unositi hranu, piće, električne naprave, vlastite olovke i papire, komunikacijska sredstva, vlastite slušalice i mikrofon ili bilo koje druge stvari koje bi mogle ometati testiranje drugih kandidata ili bi značilo pokušaj zlouporabe testa.

Prije polaganja testa pokušajte se opustiti i neopterećeni drugim problemima!

Žalbeni postupak

Svaki kandidat prije početka testa mora biti upoznat s žalbenim postupkom.

Kandidati imaju pravo pristupa informacijama vezanim za žalbeni postupak kako bi se pripremili prije polaganja samog testa, a navedene informacije mogu pronaći na internet stranici http://www.air-pannonia.hr pod naslovom ICAO english proficiency.

Prije početka testiranja provjeriti će se je li kandidat upoznat s procedurom žalbenog postupka.

Druga mogućnost koja se nudi kandidatu je da prije pristupanja testu o žalbenom postupku pročita na check listi koja se nalazi u sobi za čekanje u Test centru.

Svaki kandidat ima pravo žalbe, te je može putem e-maila poslati na službenu e-mail adresu info@air-pannonia.hr u roku od najviše 14 dana od dana polaganja testa.

U slučaju da je u navedenom roku od 14 dana zaprimljena žalba, PANNONIA PILOT SCHOOL (Air Tractor d.o.o.) ima unutrašnji sustav za žalbe unutar kojega treći ocjenjivač u tom slučaju vrši ponovno ocjenjivanje testa, a da pri tome ne zna da se radi o žalbenom postupku, te test ocjenjuje kao da se test ocjenjuje prvi puta.

Ukoliko treći ocjenjivač potvrdi ocjenu, tj. stupanj koji su dodijelila i prva dva ocjenjivača, zadržava se prvotna odluka i sukladno tome dodjeljuje stupanj. Međutim, u slučaju da se treći ocjenjivač ne slaže s rezultatima prvotnog ocjenjivanja, odluka trećeg ocjenjivača biti će presudna i odrediti završni rezultat testiranja. Ako je kandidatu dodijeljen stupanj ispod Operativnog stupnja 4 ili žalbeni postupak potvrdi takav rezultat, kandidat ima pravo ponovo pristupiti testu nakon dva mjeseca.

Takvim kandidatima će osoblje PANNONIA PILOT SCHOOL-a zaduženo za testiranje jezične izvrsnosti, kao izraz dobre volje, pomoći u smislu da im pokuša pronaći drugu organizaciju u kojoj bi mogli poboljšati svoje znanje engleskog jezika vezano za zrakoplovstvo. Isto tako navedeno osoblje objasniti će kandidatu koji dijelovi testa su bili kritični, te zašto kandidatu nije dodijeljen Operacijski stupanj 4.

Kandidatima koji za razlog žalbe navode da su „imali loš dan“ ili da su „bili nervozni“ žalba neće biti uvažena, budući da se i u operativnim situacijama od njih očekuje da su sposobni komunicirati kad imaju loš dan ili su nervozni. Međutim, u obzir će se uzeti žalbe kandidata koji je npr. pretrpio obiteljsku tragediju nekoliko dana prije testa ili koji je bio bolestan na dan testiranja.

Svi kandidati će o rezultatima žalbenog postupka biti obaviješteni putem e-maila.

Audio uzorak testiranja kanidata, procedura i primjer interakcijskog intervjua..

Dokumentacija o testiranju

Svi testovi jezične izvrsnosti, kojima se ispituje sposobnost usmenog izražavanja i koji uključuju interakciju između kandidata i ispitivača za vrijeme testa, snimat će se na audio ili video medij.

Budući da je zrakoplovno jezično testiranje vrlo važno pitanje potrebno je da organizacije koje provode testiranje čuvaju audio ili video dokumentaciju svih usmenih testova.

Dokumentacija o testiranju je vid sigurnosti u slučaju subjektivne procjene i nepravde.

Navedena dokumentacija omogućava:

a) ponovni pregled ili ocjenjivanje od strane drugog ocjenjivača u slučaju nesigurnosti ili žalbe; i
b) potvrđivanje ocjenjivanja u slučaju da kandidat ili njegov poslodavac ulože žalbu.

Podaci o svakom kandidatu biti će pohranjeni u zasebnoj mapi u arhivi, a sadržavat će ime, skraćenicu zemlje i kandidatov broj, npr. PETAR MATIC HR-0001, na prijenosnom računalu na kojem je kandidat polagao ispit. Nakon završetka testa, test administrator će sve datoteke kopirati na vanjski tvrdi disk, te iste spržiti na dvd koji će biti pohranjen u vatrootpornom sefu na lokaciji s adresom Jablanova 21, 31000 Osijek.

U mapi svakog kandidata biti će pohranjeno slijedeće:

– skenirani obrazac za prijavu i ocjenjivanje (Applicant Registration and Assessment Form)
– skenirani izvještaj o jezičnoj izvrsnosti kandidata (Applicant Language Proficiency Report)
– audio snimka testa
– digitalna fotografija kandidata
– žalbeni postupak (ukoliko je pokrenut)
– kopija certifikata (ukoliko je sveukupni rezultat na test iznad stupnja 3)

Tvrda kopija ove datoteke biti će pohranjena na odgovarajući način. Podaci će biti pohranjeni izvan prostorije u kojoj se provodi testiranje i samo ovlašteno osoblje će imati pristup podacima o kandidatu i rezultatima testa. Ormar u kojem će se držati spomenuto biti će zaključan i osiguran od moguće zloporabe.

Test administrator ima odgovornost voditi računa o tome da je ormar zaključan i osiguran od moguće zloporabe. Na zahtjev kandidata test administrator može ukratko objasniti i pokazati način na koji se pohranjuju i čuvaju dokumenti kako bi se kandidat uvjerio u sigurnost svojih podataka.

Testni dokumenti: čuvanje u trajanju od: (godine)

Osobna datoteka kandidata s položenim stupnjem 4 (4)
Osobna datoteka kandidata s položenim stupnjem 5 (7)
Osobna datoteka kandidata s položenim stupnjem 6 (trajno)
Raspored, mjesečni planer (2)
Dokazi o izdanom certifikatu (10)
Ne položeni testovi (5)

Evaluacija testa čuvanje u trajanju od: (godine)
Izvještaj o evaluaciji testa (10)
Izjava o evaluaciji testa (10)

Navedeni dokumenti biti će pohranjeni najmanje u trajanju važeće licence.

Sigurnosne mjere
Air Tractor d.o.o. i Centar za jezično testiranje vode brigu o zaštiti podataka i sigurnosnim mjerama.

PANNONIA PILOT SCHOOL će dokumente čuvati u zaključanom i osiguranom ormaru, izvan prostorije u kojoj se provodi testiranje, u kojem će se pohranjivati svi podaci o kandidatima i njihovi rezultati na testu, a samo ovlašteno osoblje će imati pristup navedenom ormaru.

Ovlaštena osoba je test administrator.

Povjerljivost rezultata na testu je ključna mjera kojom se upravlja utjecajem koje jezično testiranje ima na karijeru pilota i sigurnost putnika.

Sigurnosna politika

Svi podaci o kandidatu su u tvrtci pohranjeni u osiguranom ormaru.

Samo test administrator ima ključ i pristup tom ormaru.

PANNONIA PILOT SCHOOL osigurat će nadgledanje i čuvanje cijele zgrade preko dana i noći koje će vršiti služba osiguranja. Uz to PANNONIA PILOT SCHOOL je instalirala kameru kojom se nadgleda ulaz u prostoriju s navedenim ormarom. Kamera ima u sebi disk koji sve podatke putem interneta šalje na osiguran server. U slučaju potencijalne krađe podataka PANNONIA PILOT SCHOOL lako može podatke iz kamere koristiti kao dokaz.

Nakon završetka testa test administrator će sve podatke kopirati na tvrdi disk i na taj način će se sve datoteke automatski zaključati. Vanjski disk ima posebnu zaštitu tako da svaka datoteka ili mapa može raditi samo na prijenosnom računalu na kojem je kandidat polagao test i na prijenosnom računalu test administratora.

U slučaju pokušaja kopiranja datoteke na bilo koji drugo računalo sustav je tako napravljen da automatski ruši Windows software. Kada test administrator odluči spržiti podatke na DVD, te podatke mora spržiti direktno s vanjskog diska, a ne ga kopirati na disk računala.

U slučaju da kandidat pokuša kopirati test ili software na memory disk (flash), sustav će automatski srušiti Windows software na kandidatovom računalu. Iz tog razloga postoji back-up software kako bi se test mogao vratiti u prethodno stanje.

Osim toga postoje i druge neophodne sigurnosne mjere kako bi se spriječile nepravilnosti tijekom administracije testa:

– zabranjena je komunikacija između kandidata za vrijeme testiranja;
– zabranjena je komunikacija između kandidata i trećih osoba za vrijeme testiranja ( npr. putem mobilnog telefona);
– zabranjeno je prisustvovanje trećih osoba;
– zabranjeno je korištenje lažnog identiteta.

Test administrator ima obvezu sve spržene DVD-ove pohraniti u vatrootpornom sefu na adresi Jablanova 21, 31000 Osijek. Navedeni sef je otporan na vatru dva sata, a na maksimalnu temperaturu 35 minuta.

Prijava ispita – VAŽNO

Nakon što se kandidat prijavi za rok, moguće je rok pomaknuti ukoliko ima slobodnih termina, ali najkasnije 3 dana prije samog obavljanja testa, dok se propušteni dolazak na rok naplaćuje kao da je kandidat bio na ispitu.

Navedeno smo prisiljeni napraviti zbog rezervacije mjesta te blokade navedenog roka nekom drugom kandidatu usporedno s količinom testiranja koja ćemo morati obaviti.

Svim kandidatima, koji su prijavili ispit, a nisu pristupili ispitu, dostavlja se račun na kućnu adresu.

Ukoliko kandidat ne uplati iznos po zahtijevanoj valuti-roku plaćanja, naplaćuju se zatezne kamate sukladno važećim zakonima RH.

ISPIT NIJE MOGUĆE ODJAVITI TE KANDIDAT SVOJOM PRIJAVOM POTVRĐUJE KAKO JE SVJESTAN ODGOVORNOSTI, TE DA JE UPOZNAT SA SVIM UVJETIMA PRIJAVE.

Vaš PANNONIA PILOT SCHOOL tim..

Obrazac za prijavu

  • DD dot MM dot YYYY
  • DD dot MM dot YYYY
  • We'll process your data only to respond to your submission.