BRZE INFORMACIJE
Kontakt informacije
AIR PANNONIA
Ulica Jablanova 21,
31000 Osijek, CROATIA
Email: info@air-pannonia.hr
Phone: 00 385 98 18 29 163

Opasna roba

Opasna roba su predmeti ili tvari koji mogu prouzročiti rizik po zdravlje, sigurnost, imovinu ili okoliš i koji se nalaze na popisu opasnih roba u Tehničkim instrukcijama ili su klasificirani u skladu s Tehničkim instrukcijama.

Mnogi obični predmeti koji se koriste svakodnevno kod kuće ili na radnom mjestu koji možda izgledaju bezopasno, kada se prevoze zrakom mogu postati vrlo opasni, zbog promjena temperature i pritiska tijekom leta, može doći do curenja, stvaranje otrovnih plinova ili nastanka požara.

Općenito, opasne robe su zabranjene kao prtljaga ili u prtljazi.

Postoje, međutim, određene iznimke za robe koje služe za osobnu njegu, medicinske potrepštine, sportsku opremu, i predmete koji su namijenjeni kao pomoć osobama s invaliditetom.

U Dijelu 8. Tehničkih instrukcija za siguran prijevoz opasnih roba zrakom (Doc 9284 AN 905), koji je značajno izmijenjen i dopunjen u Izdanju 2015. – 2016., propisane su odredbe za opasnu robu koju nose putnici ili posada.

U skladu s odredbama Zakona o prijevozu opasnih tvari i Pravilnika o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom, odredbe Tehničkih instrukcija se moraju primjenjivati, na sve operacije civilnih zrakoplova, u domaćem i međunarodnom prometu.

Treba napomenuti da se u skladu sa zahtjevima zaštite na neke stavke (tekućine, raspršivače i gelove), kada se nose u ručnoj prtljazi, primjenjuju restriktivnija količinska ograničenja od onih koja su navedena u Dijelu 8. Tehničkih instrukcija.

Ako namjeravate nositi jedan ili više predmeta, za koje se zahtijeva odobrenje zračnog prijevoznika, obratite se vašem zračnom prijevozniku prije dana određenog za putovanje.

Zračni prijevoznik ima pravo ne prihvatiti određene predmete na prijevoz.

Poglavlje 1
ODREDBE ZA OPASNU ROBU KOJU NOSE PUTNICI ILI POSADA

Na pojedine dijelove ovog Poglavlja primjenjuju se varijacije država US 15;

1.1 OPASNA ROBA KOJU NOSE PUTNICI ILI POSADA

1.1.1 Osim ako nije drugačije navedeno u 1.1.2, opasne robe, uključujući i izuzeta pakiranja radioaktivnog materijala, putnici ili članovi posade ne smiju nositi, u ručnoj prtljazi, predanoj (provjerenoj) prtljazi ili ih imati uza se, oprema koja služi za zaštitu, kao što su torba za spise sa zaštitom, metalne kase, vreće za novac i sl., koje sadrže opasne robe, na primjer litijeve baterije ili pirotehnički materijal, potpuno su zabranjene.

Uređaji s medicinskim kisikom za osobnu upotrebu koji koriste tekući kisik su zabranjeni i u ručnoj prtljazi, i u predanoj (provjerenoj) prtljazi ili ih imati uza se. Elektrošokirajuće oružje (npr. Taseri) koja sadrže opasne robe, kao što su eksplozivi, stlačeni plinovi, litijeve baterije, itd. su zabranjeni u ručnoj prtljazi, u predanoj (provjerenoj) prtljazi ili ih imati uza se.

1.1.2 Bez obzira na dodatna ograničenja koje mogu primjenjivati pojedine države pri provođenju zrakoplovne zaštite, izuzimajući odredbe 7;4.4 ili 7;4.5 o izvješćivanju o nezgodama, odredbe Tehničkih instrukcija se ne odnose na sljedeće robe koje nose putnici ili posada, ili se nalaze u prtljazi koja je bila odvojena od vlasnika tijekom putovanja (npr. izgubljena prtljaga ili nepropisno preusmjerena prtljaga) ili se nalazi u prekomjernoj prtljazi koja se prevozi kao dopušteni teret u skladu s odredbom 1, 1.1.5.1 g).

1.1.3 Organizacija ili poduzetnik, koji nije operator, (kao što je putnička agencija) a sudjeluje u zračnom prijevozu putnika treba putnicima pružiti informacije o vrstama opasnih roba koje je zabranjeno prevoziti u zrakoplovu.

Ove informacije bi se minimalno trebale sastojati od obavijesti istaknutih na onim mjestima gdje se dolazi u kontakt s putnicima.

1.1.4 Kada se kupovanje karata obavlja putem Interneta, trebaju se pružiti informacije, o vrstama opasnih roba koje je zabranjeno prevoziti u zrakoplovu, u tekstualnom ili slikovnom obliku.

Postupak kupnje ne bi se smio moći dovršiti sve dok putnik, ili osoba koja nastupa u njegovo ime, ne naznači da je shvatila ograničenja u vezi opasnih roba u prtljazi.

Tekućine, opasne tvari i zabranjeni predmeti

http://www.ccaa.hr/hrvatski/tekucine-opasne-tvari-i-zabranjeni-predmeti_150

Opasne robe

http://www.ccaa.hr/hrvatski/opasne-robe-fod_343/

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na:

Email: info@air-pannonia.hr
Mobitel: 00 385 98 18 29 163