HITRO INFORMACIJE
Kontaktne informacije
AIR PANNONIA
Ulica Jablanova 21,
31000 Osijek, CROATIA
Email: info@air-pannonia.hr
Telefon: 00 385 98 18 29 163

ICAO English proficiency

Navodila za kandidate

Pred testiranjem kandidat dobi priložnost, da se seznani s testom.

Obstajata dve možnosti:

Kandidat se lahko sam informira o testu in testnem vzorcu, da bi se lahko pripravil za pristop testu. Na spletni strani http://www.air-pannonia.hr pod ICAO ANGLEŠKI TEST potencialni kandidat lahko najde testne vzorce z rešitvami, ter izpolni OBRAZEC ZA PRIJAVO in s tem odda zahtevek za testiranje.

Druga možnost je neposreden prihod v Pannonia Pilot School center za testiranje jezikovne odličnosti, kjer kandidat lahko izpolni OBRAZEC ZA PRIJAVO IN REZULTATE OCENJEVANJA in to po naslednjih postopkih:

Test Administrator bo kandidatu s primeri, ki se nahajajo na računalniku v sobi za počitek študentov pokazal videz testa. Po preizkusu testnega vzorca, kandidat bo lahko poslušal posnetek njegovega govora v preskusnem vzorcu. Če se kandidat odloči polagati test, Test Administrator ga bo informiral o pravilih ter mu bo dal navodila o polaganju testa. Ko bo kandidat izpolnil obrazec za prijavo in rezultate ocenjevanja, Test Administrator bo pripravil in preveril računalnik, na katerem bo test potekel in izbral test, katerega bo kandidat polagal. Pred začetkom bo Test Administrator v registru FILES ARCHIVE and PASSED EXAM FILE preveril, ali je kandidat že polagal test v Pannonia Pilot School centru za testiranje jezikovne odličnosti. Pred začetkom testiranja bo nadzornik testa (invigilator) fotografiral kandidata.

Test Administrator bo kandidatu pojasnil, da je test, ki se izvaja na računalniku sestavljen iz prvega dela, ki se ne ocenjuje in v kateri kandidat vpisuje nekaj osnovnih informacij o sebi v odnosu na ime, državljanstvo in operativno izkušnjo, in iz drugega dela, ki se ocenjuje. Po tem, Test Administrator začne z testom, in nadzornik z softwarom za snemanje. Test Administrator in nadzornik testa so prisotni v prostoru med testiranjem.

Test se izvaja pod neposrednim nadzorom nadzornika in test Administratorja. Kandidat se sooča z računalniškim programom in odgovarja ustno, kot je to zahtevano od njega. Med testiranjem na računalniku, ki traja približno 45 minut, kandidat uporablja miško, slušalke z mikrofonom in svinčnikom in papirjem, kar dobi ko pride na mesto testiranja. Celoten proces testiranja, tj. ustni odgovori kandidata se snemajo na trdi disk računalnika za testiranje. Ker je Test Administrator seznanjen s strukturo testa, lahko kandidatu ponudi tehnično pomoč v zvezi z testiranjem. Kandidat v prostor za testiranje ne sme prinesti osebna sredstva za pisanje, papire, hrano in pijačo, tehnično opremo in pomagala, ali katere koli druge stvari, ki bi lahko motile polaganje testa.

Ko kandidat zaključi prvi del testa, ki se izvaja na računalniku, v prostor pride ocenjevalec, ki bo s kandidatom naredil ustni intervju, ki traja 10-15 minut, ki vključuje tudi uporabo dveh slik. Celoten se intervju snema na že obstoječi zapis prvega dela testa.

Po končanem testu, bo test Administrator obvestil kandidata o datumu, kdaj lahko pričakuje rezultate testiranja in rok za pritožbo.

Po končanem testu, Test Administrator bo zvočni posnetek skupaj z poročilom o kandidatovoj jezikovnoj odličnosti in njegovo registrsko oznako in številko testa poslal na e-pošto ocenjevalca, in isti obrazec prejel izpolnjen nazaj od strani ocenjevalca.

V primeru različnih rezultatov ocenjevalcev, Test Administrator bo material poslal tretjem ocenjevalcu. Če bodo rezultati ocenjevanja isti, Test Administrator bo izpolnil obrazec za prijavo in rezulate ocenjevanja, ter ga pohranil v kandidatovo mapo.

V primeru pozitivnega rezultata (stopnja 4 ali več), Test Administrator bo kandidatu izdal certifikat in kopijo certifikata poslal v CCAA.

Če kandidat med testiranjem odloči prekiniti testiranje ali če ne spoštuje pravil in smernice za testiranje, Test Administrator bo takoj zaustavil test. Takšen postopek pomeni padec, in se bo tako tudi posnel. Obrazec za prijavo in rezultat ocenjevanja in avdio zapis testa se bodo pohranili v mapi „Failures“.

Vsak kandidat prijavo za polaganje testa izvaja v testnem centru, kjer tudi pristopa testu. Obrazec za prijavo z podatki se predajejo Test Administratorju, ki ga je imenovala PANNONIA PILOT SCHOOL.

Vsak kandidat mora biti seznanjen z zahtevo za ponovno vrednotenje jezikovne odličnosti. Testni intervali jezikovne odličnosti po  Appendix-u 1 JAR-FCL 1.010, odstavek 3 ne sme presegati:

a) 3 leta v primeru da je pridobljena stopnja jezikovne odličnosti t.i. Operativna stopnja (stopnja 4) v skladu z ICAO standardi; ali

b) 6 letv primeru da je pridobljena stopnja jezikovne odličnosti t.i. Razširjena stopnja (stopnja 5) v skladu z ICAO standardi; ali

c) doživljensko v primeru da je pridobljena stopnja jezikovne odličnosti t.i. Expert stopnja (stopnja 6)v skladu z ICAO standardi.

PANNONIA PILOT SCHOOL svojim strankam in partnerjem ponuja storitve za pridobitev stopnje jezikovne odličnosti za letalsko angleščino. Te storitve se nanašajo na potrdilo da kandidat ima kvalifikacije za ICAO stopnjo 4 ali višjo, kar je minimalni standard za upravljanje z letalom na mednarodnih rutah.

Check seznam za kandidate

To je test jezikovne odličnosti za letalsko angleščino.

Sestavljen je iz več delov in ko začne teče v kontinuiteti.

Prvi del testiranja se izvaja na računalniku, in drugi del v obliki face-to-face intervjua, ki ga vodi ocenjevalec

Pred pristopom testu, imate priložnost preizkusiti test, in če se odločite za polaganje testa, morate izpolniti obrazec za prijavo in rezultate ocenjevanja.

Prvi del testa na računalniku se izvaja s pomočjo slušalk, mikrofona in miške.

Ko se odločite začeti testiranje, nadzornik bo pripravil računalnik in program. Nato bo Test Administrator začel z testim i ko bo začel, na zaslonu se bodo prikazane tri ikone : Listen (poslušaj), Take notes (zabileži) in Speak (govori). Ko zasvetli ikona Listen, morate poslušati glas, ki ga slišite preko slušalk. Ko zasvetli ikona zabileži, testni program vam svetuje da zabiležite podatke, ki jih boste morali ponoviti ko program to od vas zahteva. Ko zasvetli ikona Speak, morate odgovoriti na vprašanje ali ponoviti prenos, vendar šele potem, ko ura za odštevanje, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu, začne odštevanje.

Po koncu vsakega dela testa, Test Administrator bo zagnal naslednji del.

Po končanem testiranju na računalniku, na mjesto testiranja bo prišel ocenjevalec, ki bo z vami opravil razgovor, ki bo tudi posnet za poznejše ocenjevanje.

Intervju bo izveden iz oči v oči, in traja približno 10-15 minut. Med intervjujem bodo od vas zahtevali komunikacijo, katero bo ocenjevalec spodbujal z vprašanjima in podvprašanjima.

Intervju je razdeljen na tri dele glede na vrsto vprašanj.

V prvem delu vam bo ocenjevalec postavil osebna vprašanja o vašem izobraževanju, delovnem mestu, izkušnjah, motivaciji itd.

V drugem delu morate odgovoriti na vprašanja ter se pogovarjati o temi v zvezi vašega dela, zlasti na nerutinske situacije, kot so izredne razmere, slabi vremenski pogoji, varnost v letalstvu itd.

Na koncu, v tretjem delu intervjua, vam bo ocenjevalec prikazal sliko, ki prikazuje normalno stanje v letalstvu in eno, ki prikazuje emergency ali safety situacijo. Pri tem boste morali opisati, kar vidite na sliki ali odgovoriti na vprašanje v zvezi situacije na vsaki sliki.

Upoštevajte da je izredno pomembno ohraniti gladkost v intervjuju in ne oklevajte preveč in ne jecljajte pri odgovarjanju na vprašanja, ker bi se tišina lahko napačno razumela kot pomanjkanje razumevanja ali sposobnost da se izrazite v angleščini.

Soba za študente (Student Room) v centru je čakalnica, soba za preizkus testnih vzorcev kot tudi prostor, kjer si lahko preberete navodila za polaganje izpita.

Prostor za izvajanje testa je Exam Room. V ta prostor je prepovedano vnesti hrano, pijačo, električne aparate, lastna peresa in papirje, sredstva za komuniciranje, lastne slušalke in mikrofon ali druge stvari, ki bi lahko motile testiranje drugih kandidatov ali bi pomenilo poskus zlorabe testa.

Pred začetkom testa se poskusite sprostiti in ne biti obremenjeni z drugimi težavami!

Pritožbeni postopek

Vsak kandidat mora pred začetkom testa biti seznanjem s pritožbenim postopkom.

Kandidati imajo pravico do dostopa do informacij v zvezi s pritožbenim postopkom, da bi se pripravili pred izvajanjem testa. Informacije lahko najdete na spletni stranihttp://www.air-pannonia.hr pod naslovom ICAO english proficiency.

Pred začetkom testiranja se bo preverilo, ali kandidat pozna pritožbeni postopek.

Druga možnost, ki je na voljo kandidatu je, da pred začetkom testa o pritožbenem postopku prebere na check seznamu, li se nahaja v čakalnici v Test centru.

Vsak kandidat ima pravico do pritožbe, in jo lahko prek e-pošt pošljete na uradni e-mail naslovinfo@air-pannonia.hrnajkasneje 14 dni od dneva polaganja izpita.

V primeru, da je pritožba sprejeta v določenem roku od 14 dni, PANNONIA PILOT SCHOOL (Air Tractor d.o.o.) ima notranji sistem za pritožbe, v katerem tretji ocenjevalec spet ocenjuje test, vendar ta tretji ocenjevalec ne ve, da je to pritožba in test obravnava kot da test ocenjuje prvič.

Če tretji ocenjevalec potrdi oceno, tj. stopnjo, ki so jo dodelili  prva dva ocenjevalca, zadržuje se prvotna odločba in v skladu s tem se dodeli stopnja. Vendar pa v primeru, da se tretji ocenjevalec ne strinja z rezultati prvotnega ocenjevanja, odločitev tretjega ocenjevalca bo odločilna in določil se bo končni rezultat testiranja. Če je kandidatu dodeljena stopnja pod Operativno stopnjo 4 ali če pritožbeni postopak potrdi takšen rezultat, kandidat ima pravico znova ponoviti test po dveh mesecih.

Takšnim kandidatom bo osebje PANNONIA PILOT SCHOOL-a, ki testira jezikovno odličnost, kot gesto dobre volje, pomagalo najti drugo organizacijo, v kateri lahko izboljšujejo svoje znanje angleškega jezika, ki je povezano z letalstvom. Prav tako bo osebje pojasnilo kandidatu, kateri deli testa so bili kritični in zakaj kandidatu ni dodeljena operativna stopnja 4.

Kandidatom, ki bodo kot razlog pritožbe rekli da so „imeli slab dan“ ali da so „bili nervozni“ pritožba ne bo sprejeta, saj se tudi v teh dneh od kandidatov pričakuje, da bodo sposobni komunicirati , ko imajo slab dan, ali če so nervozni. Vendar se bo upoštevala pritožba kandidatov, če so npr. doživeli družinsko tragedijo nekaj dni pred testom, ali pa, če je bil bolan na dan testa.

Vsi kandidati bodo o rezultatih pritožbenega postopka obveščeni po e-pošti.

Audio vzorec testiranja kandidata, postopkov in primer interaktivnega intervjuja.

Dokumentacija o testiranju

Vsi testi jezikovne odličnosti, s katerimi se preverja sposobnost ustnega izražanja in kateri vključujejo interakcijo med kandidati in izpraševalcev med testiranjem, bodo posneti na avdio ali video medij.

Ker je letalsko jezikovno testiranje zelo pomembno vprašanje, je nujno, da organizacije, ki izvajajo testiranje pohranijo avdio ali video dokumentacijo vseh ustnih testov.

Dokumentacija o testiranju je oblika jamstva v primeru subjektivne ocene in nepravičnosti.

Ta dokumuntacija omogoča:

a) ponovni pregled ali ocenjevanje drugega ocenjevalca v primeru negotovosti ali pritožbe
b) potrditev ocene v primeru če kandidat ali njegov delodajalec vloži pritožbo.

Informacije o vsakem kandidatu bodo shranjeni v posebni mapi v arhivu, in bo vključeval ime, kratico države in številko kandidata, npr. PETAR MATIC HR-0001, na prenosnem računalniku, na katerem je kandidat opravil izpit. Po opravljenem testu bo test administrator vse datoteke kopiral na zunanji trdi disk in na dvd, ki bo shranjen v ognjevarnem trezorju na lokaciji z naslovom Jablanova 21, 31000 Osijek.

V mapi vsakega kandidata bo pohranjeno naslednje:

– skenirani obrazec za prijavo in ocenjevanje (Applicant Registration and Assessment Form)
– skenirano poročilo o jezikovni odličnosti kandidata (Applicant Language Proficiency Report)
– avdio posnetek testa
– digitalna fotografija kandidata
– pritožbeni postopek (če je sprožen)
– kopija certifikata (če je skupni rezultat na testu nad stopnjo 3)

Trda kopija te datoteke bo shranjena na primeren način. Podatki bodo shranjeni zunaj prostora, kjer se izvaja testiranje in samo pooblaščeno osebje bo imelo dostop do informacij o kandidatu in testnih rezultatov. Omara, kjer bo vse to shranjeno bo zaklenjena in zavarovana pred morebitno zlorabo.

Test administrator ima odgovornost skrbiti o tem, da je omara zaklenjena in zavarovana pred morebitno zlorabo. Na zahtevo kandidata, test administrator lahko na kratko razloži in pokaže način, na kateri so dokumenti shranjeni, da bi se kandidat prepričal v varnost njegovih podatkov.

Testni dokumenti: hramba v trajanju od: (let)

Osebna datoteka kandidata z opravljeno stopnjo 4 (4)
Osebna datoteka kandidata z opravljeno stopnjo5 (7)
Osebna datoteka kandidata z opravljeno stopnjo(trajno)
Razpored, mesečni planer (2)
Dokazi o izdanem certifikatu (10)
Neopravljeni testi (5)

Ocenjevanje testa – hramba v trajanju od: (let)
Sporočilo o ocenjevanju testa (10)
Izjava o ocenjevanju testa (10)

Ti dokumenti bodo shranjeni najmanj dokler je licenca veljavna.

Varnostni ukrepi
Air Tractor d.o.o. inCentar za jezikovno testiranje skrbijo za varstvo podatkov in varnostne ukrepe.

PANNONIA PILOT SCHOOL bo dokumente shranila v zaklenjeni in zavarovani omari, zunaj prostora, v katerem se izvaja testiranje, v kateri se bodo hranili vsi podatki o kandidatih in njihovi rezultati na testu. Do te omare bo imelo dostop le pooblaščeno osebje.

Pooblaščena oseba je test administrator.

Zaupnost rezultata na testu je ključni ukrep, katera je pod nadzorom, in katera nadzira vpliv jezikovnega testiranja na kariero pilota in varnost potnika.

Varnostna politika

Vse informacije o kandidatu so v podjetju shranjeni v varni omari.

Samo test administrator ima ključ in dostop do te omare.

PANNONIA PILOT SCHOOL bo zagotovila spremljanje in čuvanje celotne stavbe čez dan in noč, ki jo bo izvajala zavarovalna služba. Poleg tega je PANNONIA PILOT SCHOOL instalirala kamero, ki nadzira vhod v prostor z navedeno omaro. Kamera ima vgrajen disk, ki vse podatke preko interneta pošilja na varen strežnik. V primeru morebitne kraje podatkov PANNONIA PILOT SCHOOL lahko uporablja podatke iz kamere  kot dokaz.

Po končanem testu bo test administrator kopiral vse podatke na trdi disk in na ta način se bodo vse datoteke samodejno zaklenile. Zunanji disk ima posebno zaščito, tako da lahko vsaka datoteka ali mapa dela le na prenosnem računalniku, na katerem je kandidat pisal test in na prenosnom računalniku test administratorja.

Pri poskusu kopiranja datotek na kateri koli drug računalnik, sistem je tako zasnovan, da samodejno uniči Windows software. Ko se test administrator odloči na zapisovanje podatkov na DDV, je treba podatke zapisati neposredno iz zunanjega diska, ne pa ga kopirati na disk računalnika .

V primeru če kandidati poskuša kopirati test ali software na memory disk (flash), sistem  bo samodejno uničil Windows software na računalniku kandidata. Iz tega razloga obstaja back-up software, da bi test lahko vrnili v prejšnje stanje.

Poleg tega obstajajo tudi drugi varnostni ukrepi za preprečevanje nepravilnosti med administracijo testa:

– prepovedana je komunikacija med kandidati v času testiranja;
– prepovedana je komunikacija med kandidati in tretjih oseb v času testiranja (npr. preko mobilnega telefona);
– prepovedana je udeležba tretjih oseb;
– prepovedana je uporaba lažne identitete.

Test administrator je dolžan vse DVD-je shraniti v ognjevarni trezor na naslov Jablanova 21, 31000 Osijek. Trezor je ognjevaren dve uri in na najvišji temperaturi 35 minut.

Prijava izpita – POMEMBNO

Ko se kandidat prijavi za rok, rok je mogoče premakniti če obstaja svoboden termin, vendar najpozneje 3 dni pred opravljanjem testa. Če kandidat ne pride na rok, zamujeni rok se zaračuna, kot da je kandidat bil na izpitu.

To smo prisiljeni narediti zaradi rezervacije mesta ter blokade roka nekaterem kandidati vzporedno z količino testiranja, ki ga moramo opraviti.

Vsem kandidatom, ki so prijavili izpitin niso prišli, račun pošiljamo na domači naslov.

Če kandidat ne plača znesek po zahtevanoj valuti – obdobju plačila, zaračunali bomo zamudne obreste v skladu z veljavnimi zakoni Republike Hrvaške.

IZPIT NI MOGOČE ODJAVITI. KANDIDAT Z SVOJO PRIJAVO POTRJUJE DA SE ZAVEDA ODGOVORNOSTI IN DA SE ZAVEDA VSEH POGOJEV PRIJAVE.

Vaša PANNONIA PILOT SCHOOL ekipa.

Obrazec za prijavo

  • We'll process your data only to respond to your submission.